BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI

 

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI

Doküman No

ÖZ-AK TLM. 02

İlk Yayın Tarihi

03.10.2016

Revizyon Tarihi

-

Revizyon No

00

Sayfa

1/ 4

 

1. Amaç

Bu prosedürün amacı, ÖZTÜR AZAK BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. bünyesinde hazırlanacak belgenin Logo/ Marka kullanımını ve belge almaya hak kazanan adayın belge kullanımını belirlemektir. 

2. Kapsam

ÖZTÜR AZAK BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. bünyesinde yapılan sınav ve belgelendirme faaliyetleri sonucu belge almaya hak kazanan adayın uyması gereken kurallar bu talimatın kapsamı içindedir.

3. Tanımlar

Bu prosedür için ÖZTÜR AZAK BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. Kalite El Kitabındaki tanımlar ve kısaltmalar geçerlidir.

4. Sorumlular

ÖZTÜR AZAK BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. Personeli

5. Uygulama

5.1. Belge Kullanımı

ÖZTÜR AZAK BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ..; belge kullanım şartlarını ve temsil haklarını, adaylar tarafından imzalanmış olan sözleşmede belirtir ve imzalı olarak kayıt altına alır.

Belge kullanımına ilişkin ilke ve kurallar aşağıda belirtilmiştir:

 • Belgesini ÖZTÜR AZAK BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. ’nin itibarına zarar verecek şekilde kullanamaz.
 • Belgesini, ÖZTÜR AZAK BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. ile yeniden tartışılmasına yol açacak biçimde kullanamaz.
 • Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
 • Belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.  
 • Belgesini yanıltıcı bir şekilde kullanamaz.
 • Belgelendirme ile ilgili olarak ÖZTÜR AZAK BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. hakkında yanıltıcı ve yetkisiz bir beyanda bulunacak biçimde belgesini kullanamaz.
 • Belge ÖZTÜR AZAK BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.’nın mülkiyetinde olup, ilgili Ulusal Yeterliliklere, belgelendirme prosedürlerine ve/veya proseslerine uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde kişi belgeyi kullanım hakkına sahiptir.
 • Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için ÖZTÜR AZAK BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. ’ye eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.
 • Belgelendirilmiş kişi belgeyi hiçbir surette başkasına devredemez, kullandıramaz.
 • Belge askı süresince geçici olarak geçersizdir. Askı sürecine ilişkin durum gerektiğinde ÖZTÜR AZAK BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. web sayfasında ilan edilebilir.
 • Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Kişi belgesinin askıya alınması/iptalinden sonra belgesini, logoyu kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla yükümlüdür.
 • Belgenin askıya alınması ya da iptal edilmesi durumunda, belgelendirme konusunda herhangi bir atıf içeren bütün belgelerin kullanıma son verilmelidir.                                                                     
 • Belge sahibi, belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile ÖZTÜR AZAK BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. ’ye bildirmelidir.
 • Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.
 • Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.
 • Belge üzerindeki LOGO hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.
 • Belgenin askıya alınması ya da iptali durumunda belge kullanımı son bulacaktır. Belge, belge sahibi tarafından on beş (15) gün içerisinde ÖZTÜR AZAK BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. ’ye teslim edilmelidir.

 

5.2. Logo / Marka Kullanımı

ÖZTÜR AZAK BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. ; logo / marka kullanım şartlarını ve temsil haklarını, adaylar tarafından imzalanmış olan sözleşmede belirtir ve imzalı olarak kayıt altına alır.

 

Logo / Marka kullanımına ilişkin ilke ve kurallar aşağıda belirtilmiştir:

 • Logo/Marka belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürlerinde kullanılabilir.
 • ÖZTÜR AZAK BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. hizmetlerini kötüleyen, ÖZTÜR AZAK BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. ’nin haklarını gasp eden basılı veya elektronik ortamda logo/marka kullanılamaz.
 • Logo/Marka basılı veya elektronik ortamda sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.
 • Logo/Markayı sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanabilir. Logo/Marka belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında kullanılamaz.
 • Logo/Marka, web sitesinde belirtilen şekillerde, renklerde ve beyaz zemin üzerinde kullanılabilir.
 • Logo/Marka boyutları, okunabilirliği bozulmamak şartıyla küçültülüp, büyütülebilir.
 • Logo/Marka, başka herhangi bir logo/markanın bir parçası ya da bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz.
 • Belgeli personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durdurmalıdır.
 • Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu hükümlere uymakta yükümlüdürler.
 • Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluşun, burada belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.
 • Bu ilkeler kapsamında, ÖZTÜR AZAK BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. ’nin logo/markalarında kullanıcıya herhangi bir hak verilmemektedir.

 

ÖZTÜR AZAK BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. , logo/markaların kullanımı konusunda verdiği izni, tek taraflı olarak, kaldırma ya da koşullarını değiştirme hakkına her zaman sahiptir. ÖZTÜR AZAK BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. , bu ilkelere uymayan, ÖZTÜR AZAK BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. ’nin haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı harekete geçme hakkını saklı tutar.

5.3. ÖZTÜR AZAK BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. ’de gözetim, yeniden belgelendirme ve belgenin askıya alınması ya da iptali işlemleri ÖZTÜR AZAK BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. Belgelendirme Prosedüründe ve ilgili Sınav Şartnamelerinde detaylı olarak açıklanmıştır.

 

 

6. Referans Dokümanlar

 1. Ahşap Kalıpçı Ulusal Yeterliliği                                                                      11UY0011–3
 2. İnşaat İşçisi Ulusal Yeterliliği                                                                          16UY0253-2
 3. Alçı Levha Uygulayıcısı Ulusal Yeterliliği                                                      12UY0054-3
 4. Alçı Sıva Uygulayıcısı Ulusal Yeterliliği                                                         12UY0055-3
 5. Betonarme Demircisi Ulusal Yeterliliği                                                       11UY0012–3
 6. Duvarcı       Ulusal Yeterliliği                                                                      12UY0048-3
 7. İnşaat Boyacısı Ulusal Yeterliliği                                                                     11UY0023–3
 8. Sıvacı Ulusal Yeterliliği                                                                                       11UY0024–3

6.9. Isı Yalıtımcısı Ulusal Yeterliliği                                                                         12UY0057–3

6.10. Seramik Karo Kaplamacısı Ulusal Yeterliliği                                          12UY0051–3

6.11. Belgelendirme Prosedürü                                                                                          ÖZ-AK Pr 05                           

6.12.Ahşap Kalıpçı Seviye 3 Sınav Şartnamesi                                                   ÖZ-AK Şrt 06

6.13.İnşaat İşçisi Seviye 2 Sınav Şartnamesi                                                       ÖZ-AK Şrt 05

6.14. Alçı Levha Uygulayıcısı Seviye 3 Sınav Şartnamesi                               ÖZ-AK Şrt 07

6.15. Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3 Sınav Şartnamesi                                   ÖZ-AK Şrt 02

6.16. Betonarme Demircisi Seviye 3 Sınav Şartnamesi                                     ÖZ-AK Şrt 03

6.17. Betoncu Seviye 3 Sınav Şartnamesi                                                         ÖZ-AK Şrt 02

6.18. Duvarcı Seviye 3 Sınav Şartnamesi                                                           ÖZ-AK Şrt 01

6.19. İnşaat Boyacısı Seviye 3 Sınav Şartnamesi                                              ÖZ-AK Şrt 09

6.20.Isı Yalıtımcısı Seviye 3 Sınav Şartnamesi                                                   ÖZ-AK Şrt 08

6.21.Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3 Sınav Şartnamesi                            ÖZ-AK ŞRT 10

7.      Revizyon Bölümü

Revizyon No

Revizyon Tarihi

Revizyon Nedeni

00

03.10.2016

İlk Yayın

01

03.08.2017

12UY0049-3 Betoncu ulusal yeterliliği çıkartılmıştır