Aday Başvuru Formu

BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU

Doküman No

ÖZ-AK FRM 92

İlk Yayın Tarihi

03.10.2016

Revizyon Tarihi

29.01.2018

Revizyon No

001

Sayfa

1/ 3

İlk Başvuru

Tekrar Başvuru

Yeniden Belgelendirme

Birim Birleştirme

 

2.SINAV  3.  SINAV

 

 

BAŞVURU BİLGİLERİ

Sınav sonucunda belgelendirilmek istediğiniz yeterlilikleri seçiniz.

YETERLİLİK BİRİMLERİ

TEORİK

(T1)

PERFORMANS

(P1)

11UY0011–3 AHŞAP KALIPÇI

(Rev 02)

 A1 İş Sağlığı ve Güvenliği (T1)

 A2 Genel Mesleki Beceri Uygulamaları (T1)

 

 A1 İş Sağlığı ve Güvenliği (P1)

 A2 Genel Mesleki Beceri Uygulamaları (P1)

(T2) MÜLAKAT

11UY0012–3 BETONARME DEMİRCİSİ

(Rev 02)

 A1 İş Sağlığı ve Güvenliği (T1)

 A2 Genel Mesleki Beceri

Uygulamaları (T1)

 

 A1 İş Sağlığı ve Güvenliği (P1)

 A2 Genel Mesleki Beceri Uygulamaları

(P1)

   (T2) MÜLAKAT

12UY0054-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI

(Rev 00)

 A1 İş Sağlığı ve Güvenliği (T1)

 A2 Genel Mesleki Beceri Uygulamaları (T1)

 

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği (P1)

A2 Genel Mesleki Beceri Uygulamaları (P1)

12UY0048-3 DUVARCI

(Rev 00)

 A1 İş Sağlığı ve Güvenliği (T1)

 A2 Genel Mesleki Beceri Uygulamaları (T1)

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği (P1)

A2 Genel Mesleki Beceri Uygulamaları (P1)

 

11UY0024–3 SIVACI

(Rev 02)

 A1 İş Sağlığı ve Güvenliği (T1)

 A2 Genel Mesleki Beceri Uygulamaları (T1)

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği (P1)

A2 Genel Mesleki Beceri Uygulamaları (P1)

           

BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ (* Alanların doldurulması zorunludur.)

*Adı Soyadı

:

*Adres

:

*TC Kimlik No

:

Şehir

:

Cinsiyet

Bay:            Bayan:

Ev Tel.

:

Doğum Yeri

:

*Cep Tel.

:

Doğum Tarihi

:

*E-Posta

:

ADAY IBAN NO :……………….……………………………………..………………………………………….………..

Eğitim Durumu

 

Okur Yazar Değil:

İlkokul:

Ortaokul:

Lise:

Meslek Yüksek Okulu:

Lisans:

Yüksek Lisans:

 

İŞ BİLGİLERİ

Bir işyerinde çalışıyor musunuz?                                               Evet:         Hayır:

 

İş YeriAdı:…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Sınav sürecinde talep ettiğiniz bir destek var mı?                  Evet:          Hayır:

 

Açıklayınız (Okuma Yazma, Fiziksel Engel Vb):……………………………………………………………………………….

Daha önce sahip olduğunuz Mesleki Yeterlilik Belgesi var mı?                      Evet:            Hayır:

Yeterlilik Adı / Seviyesi:    Belge Düzenleyen Yetkili Kuruluş:

 

 

 

Sınav ve Belge ücretlerinin İşsizlik SigortasıFonundan karşılanması desteğinden yararlanmak istiyorum. Belirttiğim kişisel bilgilerimin yanlış  veya eksik olması durumunda destekten yararlanamayacağımı kabul ediyorum.

□Daha önceden destekten yararlanmadım.

□Daha önceden destekten yararlandım.

                                                                                                                                                  Adı Soyadı:

                                                                                                                                                  İmza:

Başvuruda Gerekli Evraklar

EVET

HAYIR

Talep edilen başvuru türü, belge ve birimler işaretlendi mi?

 

 

Nüfus cüzdanı/pasaport fotokopisi var mı? Bilgileri doğru mu?

 

 

Dekont /Teminat var mı? Yatırılan ücret seçilen birimlere uygun mu?

 

 

Başvuru sahibi bilgilendirildi mi?

 

 

Başvuru Kabul edildi mi?

 

 

Açıklama:

 

 

          

Başvuru Dökümanları Uygundur                                                                              Personel Belgelendirme Müdürü

                                                                                                                                                             Adı Soyadı:

                                                                                                                                                                İmzası:

 • İşbu başvurumun, ilgili tüm başvuru dokümanlarını ÖZTÜRAZAK’a ulaştırdığım takdirde işleme konulacağını ve başvurmuş  sayılacağımı, Kabul ediyorum
 • Kişisel verilerimin Mesleki Yeterlilik Kurumu’na aktarılmasını onayladığımı, kimlik bilgilerimi, belge türü, belgenin geçerlilik tarihi, askıya alınması/iptal edilmesi ile ilgili tüm bilgilerin elektronik ortamda saklanmasını, duyurulmasını ve bilgilerin açık olduğunu, beyan ediyorum
 • ÖZTÜRAZAK ’ın düzenlediği sınavın sonuna kadar ve sınav sonrasında ÖZTÜRAZAK ’ın tüm prosedür ve kurallarına uyacağımı, sınav materyallerini paylaşmayacağımı, hileli sınav uygulamalarına katılmayacağımı, sınav öncesinde, sınav esnasında veya sınav sonrasında, sınav kurallarına uymadığım, sınav düzenini bozduğum veya sınav değerlendiricilerine görevlerini yapmakta zorluk çıkardığım takdirde mevcut ve sonraki sınavlara kabul edilmeyeceğimi, Kabul etmiş sayılacağım.
 • Başvurumdan itibaren ödediğim ücretleri, sınavlardaki başarısızlık sebebi dahil, her ne sebeple olursa olsun, ÖZTÜRAZAK’dan geri talep etmeyeceğimi, sınava katılmadığım takdirde ilgili sınav hakkımı kullanmış olduğumu, sınav saati sınava gelmeme veya sınav gününden en geç 5 gün öncesine kadar sınava katılmayacağımı bildirmeme durumlarında, hiçbir surette ücret iadesi yapılmayacağını  biliyorum. 
 • Başvuru Ücretini yatırdıktan sonra sınava giremeyeceğimi 5 gün önceden bildirmek şartı ile sınav ücretinin %70’nin iade edileceğini biliyorum. 
 • Sınavlarda görüntülü ve sesli kayıt alındığını onaylıyorum
 • Sınav ve belgelendirme süreçleri ile ilgili ÖZTÜRAZAK tarafından SMS gönderilmesine onay veriyorum.
 • ÖZTÜRAZAK ’a ait belgelendirme talimatları ve prosedürlerinin gereklerine uyacağımı, belgelendirme ile ilgili tüm itirazlarımda ÖZTÜRAZAK ’ın prosedürlerine göre değerlendireceğim
 • Alacağım belgenin sahibinin ÖZTÜRAZAK olduğunu, yeterliliğimin ve belgemin bağımsız bir kurul tarafından değerlendirilip, gerekirse belgemin iptal edilebileceğini, iptal edildiği takdirde ÖZTÜRAZAK’dan maddi veya diğer hiçbir talebim olmayacaktır
 • Sınav için başvurduğum meslek dalını icra etmemi engelleyecek herhangi bir sağlık sorunumun Yoktur.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kuralına uyacağımı İş Sağlığı ve Güvenliği kuralına uymadığımda sınavın durdurulmasını ve sınavımın iptali durumunda her hangi bir hak talep etmeyeceğimi Kabul ediyorum.
 • Performans sınavlarında İş Sağlığı Güvenliği kuralına uymadığım takdirde oluşabilecek, sınav sonucuna tesir eden herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmesi durumunda tarafıma en geç 15 gün içerisinde bilgi verileceğini biliyorum ve Kabul ediyorum.
 • Tarafıma bildirilen ve ya www.ozakmesyeb.com sitesinden açıklanan sınav sonuçlarına 7(yedi) iş gün içerisinde itiraz etmediğim takdirde her hangi bir hak talep etmeyeceğimi taahüt ediyorum.
 • Başvuru sahibi olarak, bu formda verdiğim bilgilerin doğruluğunu, verdiğim bilgiler doğru olmadığı takdirde belgemin iptal edileceğini beyan, kabul ve taahhüt ederim.

                    Tarih       : ..... /..... /.........

Adı Soyadı       :

İmza     :

Başvuruyu alan OZ AK Personeli

ADI SOYADI

 

 

…………………………………….

TARİH

 

 

.……../………./………

İMZA

 

 

 

REVİZYON TARİHİ : 29.01.2018

REVİZYON NO:001