Başvuru Sürecine İlişkin Bilgiler

 • Meslek Seçimi
  Yapılan işin MYK tarafından yayınlanmış mesleki yeterlilikler (meslekler) içinde hangisi veya hangilerinin kapsamında olduğu belirlenir.
  Meslek Seçimi için Tıklayınız.
 • Sınav Başvurusu
  ÖZAK MESYEB sitemizdeki On-line giriş kısmında gerekli form doldurulup çıktısı alınarak imzalanır.  İmzalı başvuru formu ve kimlik fotokopisi ÖZAK MESYEB’ e elden veya kargo ile ulaştırılır. On-line giriş işlemi yapılırken 1 adet sınav ücreti banka dekontu taraması yapılır ve yüklenir.
  Sınav Başvurusu için Tıklayınız.
 • Onaylama
  ÖZAK MESYEB’ e ulaşan ıslak imzalı başvuru formu ilk kontrol elemanı tarafından kontrol edilir ve imzalanır. Sınav sorumlusu onayından sonra başvuru sahibi aday statüsü kazanır ve bu şekilde toplam 3 sınav hakkı elde etmiş olur. İlk açılacak olan sınava davet edilir.
 • Sınav
  Adaya bildirilen sınav gün ve saatinde adayın sınav merkezinde hazır olması gerekir. Aksi durumunda sınav hakkını yitirmiş olur. Sınav merkezinde hazır olan aday önce teorik sınava daha sonra da uygulama sınavlarına girer.
 • Belge
  Sınav süreçlerinde bütün birimlerden başarı sağlayan adaylar belge almaya hak kazanır. Başarı sonuçları MYK sistemine yüklenir. Bu tarihten itibaren aday belgeli kabul edilir. MYK 8-10 gün içinde MYB Belgesi ve MYB kimlik belgesini ÖZAK MESYEB’ e gönderir. Aday da MYB belgesini ve MYB kimliğini ÖZAK MESYEB’ ten belge kullanım sözleşmesi imzası karşılığında bizzat teslim alır.

  Belge Sorgulama için Tıklayınız.