Belge Kullanım Şartları

Belge Kullanım Şartları

1.Belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

2.Belge; ÖZAK MESYEB' in mülkiyetinde olup, Belgelendirme Prosedürlerine uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde ilgili belgeyi kullanım hakkına sahiptir. Belgelendirilmiş kişi hiçbir surette başkasına devredemez, kullandıramaz.

3.Belge askıya alınmışsa, askı süresince geçici olarak geçersizdir. Belgenin askıya alınması ya da iptali durumunda belge kullanımı sona erer. Geçersiz belge, belge sahibi tarafından on beş (15) gün içerisinde ÖZAK MEYSEB merkezine teslim edilir.

4.Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Kişi belgesinin askıya alınması/iptalinden sonra belgesini, logo kullanma hakkını ve belgeye atıfta bulunmayı durdurmakla yükümlüdür.

5.Belge sahibi, belgelendirmede esas alınan standart ve şartların gereğine uygulamakla yükümlüdür.

6.Belge sahibi, yapılacak denetimlerde denetim ekibinin isteyeceği ilgili bilgileri doğru ve zamanında bildirmekle yükümlüdür. Konu ile ilgili herhangi bir yalan beyanda bulunamaz veya buna olanak tanımaz.

7.Belge sahibi, Belgesini ÖZAK  MESYEB' in itibarına zarar verecek şekilde kullanamaz.

8.Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.

9.Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. durumlarında, belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için ÖZAKMESYEB' e elindeki belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.

10.Belge sahibi, belgeyi kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını, dilekçe ekinde ÖZAK MESYEB' e iletmelidir.

11.Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.

12.Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.

13.Belge üzerindeki LOGO hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.