Belge Takip ve Teslim İşlemlerine İlişkin Bilgiler

      MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU tarafından gönderilen Mesleki Yeterlilik Belgeleri, Genel Müdür tarafından imzalandıktan sonra MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU tarafından onaylanıp hazırlanan belgeler,  Personel Belgelendirme Müdürü tarafından adaylara  elden, Posta  veya Kargo  yoluyla  15   gün içerisinde teslim edilir.

    Belge almaya hak kazananlar Belge Kullanım sözleşmesi şartlarını yerine getirmekle yükümlüdürler.  Belge sahipleri ayrıca , Ulusal yeterliliklerde bulunan şartlara  da uymakla  yükümlüdürler. Belge sahibi, Belge üzerindeki bilgilerde  bir değişiklik olduğunda  Öztür Azak a haber vermek  zorundadır.