Belge Teşvikleri

 
A) 6111 Sayılı Kanun Kapsamındaki MYK Belge Teşviği:


6111 sayılı kanun” kapsamında verilen teşvikler, koşulların karşılanması halinde, sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren belirli sürelerle işsizlik sigortası fonundan karşılanır. Bu teşvikten yararlana bilmek için iş verenin SGK'ya hiç bir borcunun olmamasının yanı sıra;

  1. Teşvik kapsamında yararlanılması düşünülen personelin 01.03.2011 tarihinden sonra işe giriş yapmış olması,
  2. Aynı personelin işe giriş tarihinden 6 ay öncesine kadar işsiz olması yani hiç bir yerde SGK kaydının olmaması,
  3. Söz konusu personelin işe giriş tarihinden sonra ise SGK'nın aylık yaptığı kontrollerinde her ay itibari ile +1 istihdamı sağlıyor olması gerekmektedir.

Bu teşviğin son uygulama süresi 31.12.2019 tarihinde kadar geçerlidir. 

B) MYB (Mesleki Yeterlilik Belgesi) Sınav ve Belge Teşviği;

6645 sayılı kanuna istinaden ÇSGB tarafından çıkartılan tebliğlerdeki belirtilen tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerin MYB (Mesleki Yeterlilik Belgesi) sınavlarının, sınav öncesi yatırılması zorunlu olan sınav ücretlerinin; başarılı olmak ve sadece 1 belge için kullanılmak kaydıyla olan ücretlerin tamamı devlet tarıfından (İŞKUR İşsizlik Fonundan) iade edilir. MYB sınavları sonrasında belgeler için ödenmesi gereken ücret ise yine aynı tebliğ kapmasındaki meslekler için devlet tarafından karşılanır, Dolayısıyla ilgili tebliğler kapsamındaki mesleklerin sınav ve belgelendirme ücretleri 1 belge için ve başarılı olanlar için ücretsizdir.

Söz konusu bu teşvik (sınav ücretlerinin iadesi) 31.12.2017 tarihine kadar %100'ü oranında; 31.12.2019 tarihine kadar ise %50 oranında karşılanır. Belge ücretlerinin devlet tarafından karşılanması ise aynı kapsam için 31.12.2019 tarihine kadar geçerlidir.

C) AB Hibe Fonu Programı (Belgelendirme için Doğrudan Hibe Programı)  gereğince  sınav ücretinin kısmen karşılanması;

 AB Hibe Fonu Programı (Belgelendirme için Doğrudan Hibe Programı)  gereğince yetkimiz dahilindeki tüm mesleklerin sınavlarında sınav öncesi yatırılan sınav ücretleri, KDV'siz tutar üzerinden 300 EURO'ya kadar hibe kapsamında adaya geri iade edilmektedir. Bu kapsamda genel başvuru sürecinin tüm kurallarına ilave olarak her aday için ayrıca AB hibe başvuru formu doldurulmaktadır.Bu program, bir belge için müracat etmiş olmak ve sınavında da başarılı olmak kaydı ile geçerlidir. Sadece sınav ücretlerinin iadesi söz konusu olup belge almaya hak kazananlar için MYK'ya gönderilmek üzere ayrıca 60 TL (2016 yılı için) belge ücreti tahsil edilir. 

AB Hibe Fon uygulması 31.12.2016 tarihi itibari ile güncellenecek olup 19.07.2017 tarihinde ise sona erecektir. AB Hibe Fonundan yararlanmak isteyenler için fonumuz sınırlı kapasitede olup müracat sırasına göre kullandırılmaktadır.