SINAV SONUÇLARININ İLANINA İLİŞKİN BİLGİLER

Sınav yapıcılar, sınav sonrası sınavla ilgili dökümanları  Personel Belgelendirme Müdürüne teslim ederler.  Belgelendirme Müdürü dökümanları düzenleyerek dosya haline getirir. Karar vericiye teslim eder. Karar verici  “Ulusal Yeterliliklere “ Teorik ve Performansa  Dayalı Sınavlar için Uygulama Rehberine “ göre  sınavı değerlendirir. Sınav sonuçlarını  Belgelendirme  Karar Formuna işler. Sonuç Listesini tekrar  Personel Belgelendirme Müdürüne teslim eder. Karar verici tarafından alınan karara  uygun olarak işlemler  yapılır. Belge almaya hak kazanan kişiler. Personel belgelendirme Müdürü tarafından  Belge takip listesine kaydedilir.