Üst Yönetim Tarafsızlık Beyanı

                                                            

Görev almakta olduğum ÖZTÜRAZAK Üst Yönetiminde;

 

1.       ÖZTÜRAZAK’ İn tüm bölümleri ile olan ilişkilerimde, belgelendirme hizmeti verilen tüm kuruluşlara veya kişilere karşı objektif, adil, tarafsız ve dürüst davranacağımı,

2.       ÖZTÜRAZAK yönetimi olarak, Genel Müdür, belgelendirme ve inceleme hizmetlerinde görev alan hiçbir personeli çıkar çatışması olması durumunda olumlu veya olumsuz olarak etkilemeyeceğimi ve her nereden gelirse gelsin hiçbir baskının kararlarımı etkilemesine izin vermeyeceğimi,

3.       ÖZTÜRAZAK firmasından belge talebinde bulunan personelin yakınım olması durumunda (akraba, arkadaş vs.) belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasına müdahil olmayacağımı,

4.       Belge talebinde bulunan personel ile geçmişte ve/veya hali hazırda ticari ve menfaat ilişkileri içinde bulunmam durumunda belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında müdahil olmayacağımı,

5.       Belgelendirmeye ait uygunluk değerlendirmelerinde TS EN ISO/IEC 17024 Standardının, Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinin ve ÖZTÜRAZAK Kalite Yönetim Sisteminin gerektirdiği tüm kurallara uyacağımı,

6.       Yönetici olarak aynı zamanda işveren olduğum, çalışanlarımızın objektif, adil ve tarafsız gerçekleşecek sınavlar ile belgelendirilmesinin, en fazla kârının nitelikli, kalifiye elemana sahip olma açısından işveren olarak bana da hizmet edeceği kendi iş menfaatlerim açısından da tarafsızlığımı korumamın doğru ve kararlı bir tavrım olacağını beyan ve taahhüt ederim.

RECEP AZAKLI

GENEL MÜDÜR